Általános szerződési feltételek

A HADRIAN.HU (továbbiakban: weblap) oldalon megrendelt termék vagy szolgáltatás (továbbiakban: “Tartalom”) megvásárlásával Ön (továbbiakban: “Felhasználó”) elfogadja az alábbi, az oldal üzemeltetője (Horváth Adrián egyéni vállalkozó – továbbiakban: “Eladó”) által kiadott Felhasználói Feltételeket.

1. Értékesítés

Amikor Ön Tartalmat vásárol az Eladótól, azt közvetlenül az Eladótól vásárolja. Minden alkalommal, amikor Tartalmat vásárol, külön szolgáltatási szerződést köt a (vonatkozó) Feltételek alapján az Eladóval.

2. Használat

Alapvető használati követelmények

A letölthető digitális Tartalmak megjelenítéséhez rendelkeznie kell bármilyen, a PDF fájl olvasásához szükséges eszközre és programra (szoftverre). Az ilyen rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége.

Harmadik felek díjai

Előfordulhat, hogy valamely harmadik fél (például az internet- vagy mobilszolgáltatója) hozzáférési vagy adatforgalmi díjat számít fel a digitális Tartalom letöltésével kapcsolatban. Az Ön felelőssége minden ilyen díj megfizetése.

Az Önnel kapcsolatos információk

Annak érdekében, hogy el tudja érni a weblap Tartalmait, szükséges lehet olyan adatainak megadása, mint a név, cím és számlázási adatok. A weblap által gyűjtött információkat az Eladó kapja meg a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az Eladónak megadott ilyen jellegű információknak mindig pontosnak, helyesnek és naprakésznek kell lenniük.

3. Vásárlások és fizetések

Nyomtatott kiadvány vásárlása

A hadrian.hu weboldalon keresztül a Felhasználó elektronikus úton Megrendelést adhat le oly módon, hogy a kiválasztott Termék(ek)et a Kosárba helyezi, egyúttal megadja a Megrendelés teljesítéséhez szükséges szállítási és számlázási adatokat, valamint kiválasztja a fizetési és a szállítási módot. A Termék(ek) Kosárba helyezése nem jelenti a Megrendelés véglegesítését.

A Felhasználó jelen ÁFSZ elfogadását követően a Megrendelés gombra kattintva véglegesítheti a Megrendelést. A Megrendelés véglegesítésével a Felhasználó kijelenti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok a valóságnak megfelelnek, és hozzájárul, hogy azokat az Eladó Megrendelés teljesítése céljából felhasználja, kezelje, különösen, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (email vagy telefon) bármelyikén. A Megrendelés véglegesítésével a Felhasználó vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési módon a Megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ennek elmaradása esetén a Megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.

Felhasználó a Megrendelés teljesítéséig jogosult a Szerződést módosítani, illetve törölni a Saját Fiókján keresztül – a Kosárba helyezett terméklistáról a termék a termék megnevezése és képe mellett feltüntetett „törlés” gomb segítségével bármikor törölhető

Szolgáltatás vásárlása

A szolgáltatás megvásárlására és használatára vonatkozó szerződés akkor teljesül, ha Ön megkapja az Eladótól az adott Tartalom letöltését lehetővé tévő e-mailt (letölthető digitális Tartalom esetén) vagy megkapja az Eladótól az adott Tartalom megjelenítését lehetővé tévő e-mailt (Online tanfolyam esetén), a szerződés teljesítése pedig akkor kezdődik meg, amikor a vásárlás befejeződik. Ahhoz, hogy Tartalmat tudjon vásárolni, nem kell felhasználói fiókkal rendelkeznie.

Fizetésfeldolgozási módszerek

Önnek be kell tartania minden olyan – akár az Eladóval, akár valamely harmadik féllel fennálló – vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket vagy más szerződést, amely az adott fizetésfeldolgozási módszer használatát szabályozza. Az Eladó a saját mérlegelési szabadsága alapján és az Ön értesítése nélkül hozzáadhat vagy eltávolíthat fizetésfeldolgozási módszereket. Amint a vásárlás befejeződött, az Eladó fizetésfeldolgozója megterhelheti az Ön hitelkártyáját vagy az Ön által választott egyéb fizetési módot igénybe véve rendezheti (banki átutalás) tartozását. Kizárólag Ön felelős a végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatos teljes összeg megfizetéséért.

Az online bankkártyás fizetések a Barion és a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  A szolgáltatást nyújtó PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el, Luxemburgban bejegyzett irodáján keresztül. A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található. Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában.

Árazás

A weblapon megjelenő összes Tartalom ára és elérhetősége bármikor módosulhat azt megelőzően, hogy Ön a gombra kattintana, jelezve, hogy meg szeretné vásárolni a Tartalmat.

Adók

Az Adók Önt terhelik, és a Tartalom teljes, Adók levonása nélküli árát meg kell fizetnie. Ha a Tartalom értékesítője köteles begyűjteni vagy megfizetni az Adókat, akkor azokat Önre terheli. Az „Adók” jelentenek minden olyan illetéket, vámilletéket vagy adót (a jövedelemadón kívül), amely a Tartalom értékesítésével kapcsolatban felmerül, beleértve bármilyen kapcsolódó büntetést vagy kamatot is.

4. Szerződés létrejötte online tartalom vásárlása esetén

Online tartalom vásárlása esetén minden értékesítés végleges. A Szolgáltatásban megjelenített Feltételekben vagy az Eladó visszatérítési irányelveiben kifejezetten meghatározott kivételektől eltekintve minden értékesítés végleges, és nincs helye egyéb visszaküldésnek, cserének vagy visszatérítésnek. Ha lehetőséget adtunk cserére, visszaküldésre vagy visszatérítésre valamelyik tranzakcióval kapcsolatban, a tranzakció visszavonható, és előfordulhat, hogy Ön többé nem fogja tudni elérni az adott tranzakció révén megszerzett Tartalmat. Az elállásra, valamint a vásárlások visszavonására vagy a vásárolt termékek visszaküldésére, illetve a visszatérítés kérésére vonatkozó jogait ezek a feltételek, valamint a Szolgáltatásban megjelenített visszatérítési irányelvek határozzák meg.

5. Megrendelés visszaigazolása, szerződés létrejötte nyomtatott kiadvány megvásárlása esetén

Az Eladó és Vásárló közötti Szerződés akkor jön létre -akkor válik a Vásárló által tett ajánlat Eladó által elfogadottá -, amikor a Vásárló e-mail útján megkapja az Eladótól a Megrendelés elfogadásáról vagy elutasításáról szóló visszaigazolást.

Amennyiben e visszaigazolás a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az Ügyfélhez nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.

A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő az Eladóhoz, illetve a Vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik.

Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól, vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.

Az eladó a vételár visszafizetését az alábbi módokon vállalja:

  • Ha a Vásárló a Megrendelést online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre az Eladó – az online fizetést biztosító partneréhez intézett – kérelmére;
  • Ha a Vásárló a Megrendelést banki átutalással egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg;

Az Eladó a vételár visszatérítését visszatarthatja addig az időpontig, ameddig a megrendelt Termék visszajuttatása részére nem történik meg. A Vásárló köteles haladéktalanul (de legkésőbb a bejelentést követő 14 napon belül) intézkedni az elállásról szóló bejelentését követően a Termék visszajuttatásáról az Eladó részére.

Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék(ek) szállítását nem tudja teljesíteni, úgy erről köteles tájékoztatni a Vásárlót, és a Megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríteni részére, ha az kiegyenlítésre került, és a Vásárló is kifejezte és elfogadta a szerződés felbontásának tényét. A Felek megállapodhatnak a Megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.

Az Eladó – a Vásárló egyidejű értesítése mellett jogkövetkezmények nélkül – törölheti a Vásárló Megrendelését, az alábbi esetekben:

  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsátó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi;
  • amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partner nem tudja érvényesíteni a tranzakciót;
  • ha Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot, nem teljes körűek, vagy nem teszik lehetővé a Megrendelés teljesítését;

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az Elektronikus Kereskedelmi Szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadók.

6. A termékek feletti tulajdonjog átszállása

A Termékek feletti tulajdonjog a Termék átvételekor száll át a Vásárlóra, amennyiben a Vásárló Termék vételárát hiánytalanul megfizette.

7. Jogok és korlátozások

Tartalomhasználati licenc

A Tartalom díjának megfizetése után Ön nem kizárólagos jogot kap arra, hogy személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltse a vonatkozó Tartalom másolatait az Eszközeire, és hogy megtekintse, felhasználja és megjelenítse a Tartalmat az Eszközein. Az Eladó a Tartalommal kapcsolatos minden jogot, jogcímet és részesedést fenntart magának.

A licencfeltételek megszegése

Ha Ön megsérti a Feltételek bármelyik rendelkezését vagy pontját, azonnal elveszti a jelen licenc értelmében kapott jogait, és az Eladó anélkül szüntetheti meg hozzáférését a Fiókjához és a Tartalmakhoz, hogy visszatérítést nyújtana Önnek.

Harmadik felek számára történő értékesítés, terjesztés vagy átruházás

Ön engedély nélkül nem adhat el, nem kölcsönözhet, nem lízingelhet, nem terjeszthet tovább, nem adhat át, nem közölhet, nem módosíthat, nem adhat tovább al-licenszként és nem ruházhat át semmilyen Tartalmat vagy a Tartalomra vonatkozó jogokat semmilyen harmadik félnek.

Megosztás

Semmilyen szolgáltatás részeként nem használhatja a Tartalmat megosztás, kölcsönzés vagy több személy általi használat, illetve bármilyen hasonló tevékenység céljából.

Biztonsági funkciók

Nem kísérelheti meg, illetve nem segíthet, jogosíthat fel vagy bátoríthat másokat arra, hogy megkerüljék, kikapcsolják vagy deaktiválják a valamely Tartalomhoz vagy a hozzáférés védelmére, megnehezítésére vagy más módon történő korlátozására szolgáló biztonsági funkciók vagy komponensek valamelyikét. Ha megsérti valamelyik biztonsági funkciót, az polgár- vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

Tulajdonjogi megjegyzések

Nem távolíthat el semmilyen vízjelet, címkét vagy egyéb jogi vagy szerzői jogi megjegyzést, amely valamely Tartalomban szerepel, valamint nem kísérelhet meg módosítani semmilyen, a weblapon keresztül beszerzett Tartalmat, beleértve az olyan módosításokat is, amelyek a Tartalom tulajdonosmegjelölésének elrejtésére vagy megváltoztatására irányulnak.

Hibás tartalom

Amint a Tartalom elérhetővé válik az Ön számára a fiókján keresztül, észszerű időn belül mielőbb ellenőrizze, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a Tartalom megfelelően letölthető, valamint a meghatározott oldalon vagy programokon megjeleníthető, és ha valamilyen hibát vagy hiányosságot észlel, a lehető leghamarabb értesítse az Eladót.

Tartalom letöltési korlátja és elérhetősége

A Feltételek értelmében az Ön által megvásárolt Tartalom elérhető lesz az adott Tartalom leírásában szereplő idő intervallumig. Amennyiben ilyen információ nem szerepel a leírásban úgy az a tartalom legalább egy évig (365 nap) elérhető. Bizonyos esetekben (például ha az Eladó elveszíti a megfelelő jogokat), beszünteti a szolgáltatás nyújtását. Az Eladó észszerű időn belül előzetesen értesíti Önt az ilyen eltávolításról vagy megszüntetésről. Ha az ilyen eltávolítás vagy megszüntetés előtt nem tudja letölteni a digitális kiadvány másolatát, vagy nem tudja befejezni az online tanfolyamot, akkor az Eladó felajánlja a Tartalom árának visszafizetését. Ha az Eladó visszatérítést nyújt Önnek, akkor az Ön egyedüli jogorvoslata a vételár visszatérítése.

A visszatérítések hatása

Ha valamilyen okból megítélik Önnek a Tartalom vételárának visszatérítését, akkor Ön a továbbiakban nem jogosult hozzáférni az adott Tartalomhoz.

8. Elállás, termékek/szolgáltatások, amelyekre nem biztosított az elállás joga

A fogyasztónak minősülő Vásárlónak a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Kormányrendelet) foglaltak alapján a termék átvételétől számított 14 napon belül lehetősége van a szerződéstől elállni az alábbiakban rögzítettek szerint.

Kormányrendelet alapján a Vásárlót (ha fogyasztónak minősül) elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg. A Vásárló ezt a jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben, indokolás nélkül gyakorolhatja.

A Szerződéstől való elállás joga, illetve a termék-visszaküldés nem gyakorolható az alábbi esetekben:

  1. olyan nem előre gyártott Termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan Termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak;
  2. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha az Eladó a Vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási jogát.

9. Elállási jog lejárata

A törvény értelmében Önt a digitális tartalomra vonatkozó vásárlások szerződései esetében automatikus törvényes elállási jog illeti meg, amely kiterjed a weblapon vásárolt Tartalmakra. Amikor azonban a weblapon vásárol Tartalmat, beleegyezik abba, hogy a Tartalom azonnal elérhető lesz, és ennek eredményeként lemond az automatikus törvényes elállási jogáról.