Felhasználási feltételek

A hadrian.hu weblapról CSAK DIGITÁLIS HANGSZERELÉSEK és DOKUMENTUMOK tölthetők le PDF fájlformátumban (PDF olvasó letöltése). A hangszereléseket vagy dokumentumokat papír alapon nem lehet megvásárolni (kivéve, ha az külön fel van tüntetve), azt a vásárlónak kell kinyomtatnia saját nyomtatóján (a borító nem része a hangszereléseknek, az csak a jobb webes megjelenést szolgálja).

A digitális hangszerelések nem számítanak kiadott kottának, a vásárlással a vásárló hangszerelési szolgáltatást vásárol. A vásárlás után, a vételár megérkezését követően a vásárló hangszerelési szolgáltatásról kap számlát, szintén elektronikus úton, a vásárláskor megadott ímél címére.

A nyomtatott kottaként feltüntetett kották kiadott kottának számítanak, a vásárlással a vásárló kottát vásárol. A vásárlás után, a vételár megérkezését követően a vásárló a megvásárolt kottákról kap számlát, szintén elektronikus úton, a vásárláskor megadott ímél címére.

Amennyiben a vásárló hangszerelési szolgáltatást vásárol, az alaphangszerelés letöltése után igény szerint lehetőség van plusz szólamok kérésére, amelyeket ingyenesen kap meg a vásárló.

A HADRIAN.HU (továbbiakban: weblap) oldalról letöltött kotta vagy könyv (továbbiakban: “Tartalom”) letöltésével Ön (továbbiakban: “Felhasználó”) elfogadja az alábbi, az oldal üzemeltetője (lásd fent – továbbiakban: “Eladó”) által kiadott Felhasználói Feltételeket.

Értékesítés

Amikor Ön Tartalmat vásárol az Eladótól, azt közvetlenül az Eladótól vásárolja, mint az Eladóval szerződésben nem álló szerzők – szerzeményeinek hangszerelése. („Hangszerelési szolgáltatás”). Minden alkalommal, amikor Tartalmat vásárol, külön szolgáltatási szerződést köt a (vonatkozó) Feltételek alapján az Eladóval.

Használat

Alapvető használati követelmények

A Tartalmak megjelenítéséhez rendelkeznie kell bármilyen, a PDF fájl olvasásához szükséges eszközre és programra (szoftverre). Az ilyen rendszerkövetelményeknek való megfelelés az Ön felelőssége.

Harmadik felek díjai

Előfordulhat, hogy valamely harmadik fél (például az internet- vagy mobilszolgáltatója) hozzáférési vagy adatforgalmi díjat számít fel a kotta letöltésével kapcsolatban. Az Ön felelőssége minden ilyen díj megfizetése.

Az Önnel kapcsolatos információk

Annak érdekében, hogy el tudja érni a weblap Tartalmait, szükséges lehet olyan adatainak megadása, mint a név, cím és számlázási adatok. A weblap által gyűjtött információkat az Eladó kapja meg a szolgáltatás üzemeltetése céljából. Az Eladónak megadott ilyen jellegű információknak mindig pontosnak, helyesnek és naprakésznek kell lenniük.

Vásárlások és fizetések

Szolgáltatás vásárlása

A szolgáltatás megvásárlására és használatára vonatkozó szerződés akkor teljesül, ha Ön megkapja az Eladótól az adott Tartalom letöltését lehetővé tévő e-mailt, a szerződés teljesítése pedig akkor kezdődik meg, amikor a vásárlás befejeződik. Ahhoz, hogy Tartalmat tudjon vásárolni, nem kell felhasználói fiókkal rendelkeznie.

Fizetésfeldolgozási módszerek

Önnek be kell tartania minden olyan – akár az Eladóval, akár valamely harmadik féllel fennálló – vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket vagy más szerződést, amely az adott fizetésfeldolgozási módszer használatát szabályozza. Az Eladó a saját mérlegelési szabadsága alapján és az Ön értesítése nélkül hozzáadhat vagy eltávolíthat fizetésfeldolgozási módszereket. Amint a vásárlás befejeződött, az Eladó fizetésfeldolgozója megterhelheti az Ön hitelkártyáját vagy az Ön által választott egyéb fizetési módot igénybe véve rendezheti (banki átutalás) tartozását. Kizárólag Ön felelős a végrehajtott vásárlásokkal kapcsolatos teljes összeg megfizetéséért.

Az online bankkártyás fizetések a Barion és a PayPal rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok az Eladóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.  A szolgáltatást nyújtó PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el, Luxemburgban bejegyzett irodáján keresztül. A PayPal Inc. (ami a PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. anyavállalata) székhelye az Egyesült Államokban, Kalifornia államban található. Részletek a PayPal Adatkezelési tájékoztatójában.

Árazás

A weblapon megjelenő összes Tartalom ára és elérhetősége bármikor módosulhat azt megelőzően, hogy Ön a gombra kattintana, jelezve, hogy meg szeretné vásárolni a Tartalmat.

Adók

Az Adók Önt terhelik, és a Tartalom teljes, Adók levonása nélküli árát meg kell fizetnie. Ha a Tartalom értékesítője köteles begyűjteni vagy megfizetni az Adókat, akkor azokat Önre terheli. Az „Adók” jelentenek minden olyan illetéket, vámilletéket vagy adót (a jövedelemadón kívül), amely a Tartalom értékesítésével kapcsolatban felmerül, beleértve bármilyen kapcsolódó büntetést vagy kamatot is.

Minden értékesítés végleges

A Szolgáltatásban megjelenített Feltételekben vagy az Eladó visszatérítési irányelveiben kifejezetten meghatározott kivételektől eltekintve minden értékesítés végleges, és nincs helye egyéb visszaküldésnek, cserének vagy visszatérítésnek. Ha lehetőséget adtunk cserére, visszaküldésre vagy visszatérítésre valamelyik tranzakcióval kapcsolatban, a tranzakció visszavonható, és előfordulhat, hogy Ön többé nem fogja tudni elérni az adott tranzakció révén megszerzett Tartalmat. Az elállásra, valamint a vásárlások visszavonására vagy a vásárolt termékek visszaküldésére, illetve a visszatérítés kérésére vonatkozó jogait ezek a feltételek, valamint a Szolgáltatásban megjelenített visszatérítési irányelvek határozzák meg.

Jogok és korlátozások

Tartalomhasználati licenc

A Tartalom díjának megfizetése után Ön nem kizárólagos jogot kap arra, hogy személyes, nem kereskedelmi felhasználás céljából letöltse vagy streamelje a vonatkozó Tartalom másolatait az Eszközeire, és hogy megtekintse, felhasználja és megjelenítse a kottát az Eszközein. Az Eladó a Tartalommal kapcsolatos minden jogot, jogcímet és részesedést fenntart magának.

A licencfeltételek megszegése

Ha Ön megsérti a Feltételek bármelyik rendelkezését vagy pontját, azonnal elveszti a jelen licenc értelmében kapott jogait, és az Eladó anélkül szüntetheti meg hozzáférését a Fiókjához és a Tartalmakhoz, hogy visszatérítést nyújtana Önnek.

Harmadik felek számára történő értékesítés, terjesztés vagy átruházás

Ön engedély nélkül nem adhat el, nem kölcsönözhet, nem lízingelhet, nem terjeszthet tovább, nem adhat át, nem közölhet, nem módosíthat, nem adhat tovább allicenszként és nem ruházhat át semmilyen Tartalmat vagy a Tartalomra vonatkozó jogokat semmilyen harmadik félnek.

Megosztás

Semmilyen szolgáltatás részeként nem használhatja a Tartalmat megosztás, kölcsönzés vagy több személy általi használat, illetve bármilyen hasonló tevékenység céljából.

Biztonsági funkciók

Nem kísérelheti meg, illetve nem segíthet, jogosíthat fel vagy bátoríthat másokat arra, hogy megkerüljék, kikapcsolják vagy deaktiválják a valamely Tartalomhoz vagy a hozzáférés védelmére, megnehezítésére vagy más módon történő korlátozására szolgáló biztonsági funkciók vagy komponensek valamelyikét. Ha megsérti valamelyik biztonsági funkciót, az polgár- vagy büntetőjogi eljárást vonhat maga után.

Tulajdonjogi megjegyzések

Nem távolíthat el semmilyen vízjelet, címkét vagy egyéb jogi vagy szerzői jogi megjegyzést, amely valamely Tartalomban szerepel, valamint nem kísérelhet meg módosítani semmilyen, a weblapon keresztül beszerzett Tartalmat, beleértve az olyan módosításokat is, amelyek a Tartalom tulajdonosmegjelölésének elrejtésére vagy megváltoztatására irányulnak.

Hibás tartalom.

Amint a Tartalom elérhetővé válik az Ön számára a fiókján keresztül, észszerű időn belül mielőbb ellenőrizze, hogy megbizonyosodhasson arról, hogy a Tartalom megfelelően letölthető, valamint a meghatározott programokon megjeleníthető, és ha valamilyen hibát vagy hiányosságot észlel, a lehető leghamarabb értesítsen bennünket.

Tartalom letöltési korlátja és elérhetősége

A Feltételek értelmében az Ön által megvásárolt Tartalom elérhető lesz az Ön számára 3 (három) letöltési lehetőségig vagy 14 (tizennégy) napig a weblapon keresztül. Bizonyos esetekben (például ha az Eladó elveszíti a megfelelő jogokat), beszünteti a szolgáltatás nyújtását. Az Eladó észszerű időn belül előzetesen értesíti Önt az ilyen eltávolításról vagy megszüntetésről. Ha az ilyen eltávolítás vagy megszüntetés előtt nem tudja letölteni a kotta másolatát, akkor az Eladó felajánlja a kotta árának visszafizetését. Ha az Eladó visszatérítést nyújt Önnek, akkor az Ön egyedüli jogorvoslata a vételár visszatérítése.

A visszatérítések hatása

Ha valamilyen okból megítélik Önnek a Tartalom vételárának visszatérítését, akkor Ön a továbbiakban nem jogosult hozzáférni az adott Tartalomhoz.

Elállási jog lejárata

A törvény értelmében Önt a digitális tartalomra vonatkozó vásárlások szerződései esetében automatikus törvényes elállási jog illeti meg, amely kiterjed a weblapon vásárolt Tartalmakra. Amikor azonban a weblapon vásárol Tartalmat, beleegyezik abba, hogy a Tartalom azonnal elérhető lesz, és ennek eredményeként lemond az automatikus törvényes elállási jogáról.